METSERSTELLING

Kaders voor stelling (2m x 1m) en (1m x 1m)

 

 

 

 

 

 

 

Kruisen en Leuningbuis: Lengte 3m

 

 

 

 

 

 

 

 Galva stellingvoet: voor uitregelen stellinghoogte

 

 

 

Galva loopvloer: lengte 3m, klikt met beugelsysteem op stellingkaders. Voor een stabiel loopvlak.